Logo Grunwald
Historia

Historia

Inscenizacja

Inscenizacja

Bitwa pod Grunwaldem

“Skład i liczebność wojsk, które wzięły udział w bitwie pod Grunwaldem po dziś dzień jest przedmiotem sporów historyków. Nie ulega jednak wątpliwości, że siły wojsk sprzymierzonych były większe od wojsk zakonnych. Najchętniej przytaczam dane prof. Andrzeja Nadolskiego. Jedne z najdokładniejszych, moim zdaniem obliczeń, szacują siły krzyżackie na około 15 tys., polskie na 20 tys., a litewskie na 10 tys.

?

Rycerstwo polskie zorganizowane było w 50 chorągwi, w których, oprócz Polaków, znaleźli się również Czesi, Morawianie, Ślązacy, Mołdawianie. Oddziały, dowodzone przez księcia Witolda składały się z 40 chorągwi, do których należały również oddziały ruskie, żmudzkie, oddział tatarski, a także wojska Republiki Nowogrodu – chorągwie smoleńskie dowodzone przez Brata Władysława Jagiełły, księcia Lingwena. Wojska krzyżackie składały się natomiast z 51 chorągwi, wśród których znajdowali się również goście zakonu z Niemiec, Szwajcarii, Śląska, Pomorza, Czech, Moraw i Inflant, a także inni zaciężni.”

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz film poniżej.

“Klęska Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem była zupełna. Zdobyto 51 chorągwi. Na polu bitewnym poległa niemal cała elita zakonna. Ocalał jedynie wielki szpitalnik Werner von Tettingen, który zbiegł do Elbląga i podobno chwilowo postradał zmysły. Na wieść o klęsce krzyżackiej miasta i zamki Prus wypędzały załogi krzyżackie i poddawały się stronie polskiej. Hołd Jagielle złożył m.in. Henryk Vogelsang, biskup warmiński, którego chorągiew walczyła pod Grunwaldem po stronie krzyżackiej. Ze strony polskiej zginęło, jak podaje Długosz, zaledwie 12 znaczniejszych rycerzy. Straty całego Jagiełłowego wojska nie przekroczyły prawdopodobnie 1 tys. ludzi.

Dużo trudniej ocenić straty krzyżackie. Z listu do papieża napisanego przez późniejszego wielkiego mistrza – Henryka von Plauen, wynika, że na placu boju polec miało „18 tys. chrześcijan”, a zatem wojsk walczących po stronie zakonu. Jest to z pewnością liczba zawyżona. Według A. Nadolskiego, straty krzyżackie można oszacować na około 8 tys. wojska. Pewne jest jednak to, że z 250 członków zakonu krzyżackiego, biorących udział w bitwie, zginęło aż 203 i, co jest też znamienne, źródła mówią nam tylko o trzech Krzyżakach, którzy dostali się do niewoli i zostali później straceni z rozkazu wielkiego księcia Witolda.”

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz film powyżej i nasze poniższe propozycje:

Muzeum Historii Polski
Logo Patriotyzm Jutra

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Share This
Skip to content