Logo Grunwald

Organizatorzy

Główny Organizator

Herb województwa warmińsko-mazurskiego

Marszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Organizator Wykonawczy

Logo Fundacja Grunwald

Prezes
Zarządu

Henry Kacprzyk
tel. 509 905 363
kacprzykh@op.pl

Organizator Historycznej Części Dni Grunwaldu

Organizator Historycznej części Dni Grunwaldu, reżyser Bitwy pod Grunwaldem

Krzysztof Górecki
tel. 602 326 824
k.gorecki@grunwald1410.pl

Organizator Historycznej części Dni Grunwaldu, odtwórca roli króla Władysława Jagiełły

Jacek Szymański

j.szymanski@grunwald1410.pl

Współorganizatorzy

Logo Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Kapituła Bitwy pod Grunwaldem
Narodowe Centrum Kultury
Powiat Ostródzki
Lasy Państwowe - logo

Złoty Partner Historycznej Części Dni Grunwaldu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
Muzeum Historii Polski
Logo Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

CEiK
UrządUrząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurski
Share This
Skip to content