Logo Grunwald

Kontakt

Organizator Wykonawczy

Logo Fundacja Grunwald

Prezes
Zarządu

Henryk Kacprzyk
tel. 509 905 363
kacprzykh@op.pl

Organizator Historycznej Części Dni Grunwaldu

Kapituła Bitwy pod Grunwaldem

Organizator Historycznej części Dni Grunwaldu, reżyser Bitwy pod Grunwaldem

Krzysztof Górecki
tel. 602 326 824
k.gorecki@grunwald1410.pl

Logistyka

Część współczesna Dni Grunwaldu

Majjwerr

Handel, gastronomia

biuro@majjwerr.pl

Mieczysław Siemiński
tel. 605299121

Aneta Siemińska-Drajer
tel. 601930120

Część historyczna Dni Grunwaldu

Kapituła Bitwy pod Grunwaldem

Kramy historyczne

Mariusz Mecka
tel. 576 189 103
kmmrekodzielo@wp.pl

Muzeum Historii Polski
Logo Patriotyzm Jutra

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Share This
Skip to content