Logo Grunwald

Kontakt

Organizator Wykonawczy

Logo Fundacja Grunwald

Prezes
Zarządu

Henryk Kacprzyk
tel. 509 905 363
kacprzykh@op.pl

Organizator Historycznej Części Dni Grunwaldu

Organizator Historycznej części Dni Grunwaldu, reżyser Bitwy pod Grunwaldem

Krzysztof Górecki
tel. 602 326 824
k.gorecki@grunwald1410.pl

Organizator Historycznej części Dni Grunwaldu, odtwórca roli króla Władysława Jagiełły

Jacek Szymański

j.szymanski@grunwald1410.pl

Logistyka

Część współczesna Dni Grunwaldu

Część historyczna Dni Grunwaldu

Majjwerr

Handel, gastronomia
biuro@majjwerr.pl

Mieczysław Siemiński
tel. 605299121

Aneta Siemińska-Drajer
tel. 601930120

Kramy historyczne

Mariusz Mecka
tel. 605 031 910
kmmrekodzielo@wp.pl

Rekonstruktorzy historyczni

Logo dwie tarcze

Kapituła Bitwy pod Grunwaldem
Dowódcy Chorągwi Grunwaldzkich

Lasy Państwowe - logo

Złoty Partner Historycznej Części Dni Grunwaldu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
Muzeum Historii Polski
Logo Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

CEiK
UrządUrząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurski
Share This
Skip to content