Inscenizacja rozpocznie się 13 lipca 2019 r. godz 15:00, czyli za: 0 dni
 

Dla uczestników

Dowódcy Chorągwi Grunwaldzkich
Turnieje i konkursy
Regulaminy
Chorągwie
Katalog Rzemieślników
Justycja polowa


Sponsor Serwisu Internetowego
Dobrodziej RR 2013 - INFOMAN

Gloria Artis dla Krzysztofa Góreckiego

Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Piękniejsza Polska

OPOWIEŚCI OGNIEM MALOWANE

Na samym polu przewidziane są dwie próby:
Pierwsza - w czwartek wieczorem
Druga obowiązkowa, (obecność na niej warunkuje udział w spektaklu) - w piątek (godzinę ustalimy na miejscu, tak by spotkanie nie kolidowało z innymi wydarzeniami trwającymi już na Polu).
W związku z wykorzystaniem światła scenicznego, pirotechniki, konieczności zsynchronizowania pracy kilku ekip poza samymi artystami, próby (zwłaszcza generalną) proszę traktować bardzo poważnie.
Uwaga! Obowiązuje WYŁĄCZNIE konwencja historyczna - w estetyce, muzyce, strojach!
Dodatkowo w sobotę zachęcamy Was do włączenia się w ogniową oprawę Gali Mistrzostw Polski "O Złoty Pas Grunwaldu"
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z tegorocznym reżyserem i organizatorem spektaklu:
Szymon Klein
Mail: szymon.malbork@gmail.com
Tel: 660 196 930 (dzwońcie do skutku, zarobiony chłop jest, ale czasem odbiera!)
UWAGI ORGANIZACYJNE
Bezpieczeństwo:
* Kategorycznie zabrania się czynnego udziału w występach ogniowych, osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
* Na 4 godzin przed planowanymi występami wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.
* Zabronione jest wykorzystywanie w pokazach ogniowych materiałów uznawanych przez społeczność kuglarską za niebezpieczne (takich, które pod wpływem spalania strzępią się, azbestowych lub zawierających azbest).
* Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do używania jako paliwa wyłącznie oleju parafinowego (zapewnia organizator). Substancje wybuchowe, toksyczne, spalające się w wysokiej temperaturze są zabronione.
* Wszelkie elementy pirotechniczne (świece dymne itp.) zostają dopuszczone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ich obecności z organizatorem i uwzględnieniu ich w scenariuszu. Pirotechnika musi posiadać niezbędne atesty.
* Wszyscy uczestnicy biorą udział w projekcie dobrowolnie, wszelkie ryzyko podejmują na własną odpowiedzialność.
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne i wypadki zaistniałe podczas pracy nad Spektaklem.
Organizacja i porządek:
* Prosimy o punktualną obecność na próbach i spotkaniach, szanujmy siebie nawzajem. Im sprawniej przebiegać będą spotkania, tym mniej czasu nam zajmą.
* Organizator nie wypożycza sprzętu kuglarskiego.
* Wszelkie działania z wykorzystaniem ognia przeprowadzać można wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym.
* Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji spektaklu przy pomocy środków audiowizualnych, oraz wykorzystywania zapisu do prezentacji w środkach masowego przekazu, w tym Internecie.
* Przystąpienie do pracy przy spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

Licznik odwiedzin:  6324907Fundacja Bielik INFOMAN - marketing internetowy Pomorze Zachodnie - przewodnik