Inscenizacja rozpocznie się 18 lipca 2020 r. godz 15:00, czyli za: 106 dni
 

Organizatorzy

Główny Organizator Dni Grunwaldu
Główny Organizator Dni Grunwaldu
Marszałek Województwa Warmińsko i Mazurskiego   

Główny Organizator
Dni Grunwaldu

Marszałek Województwa Warmińsko i Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin



Organizator Wykonawczy Dni Grunwaldu:

 

Fundacja Grunwald

Prezes Rady Fundacji

Henryk Kacprzyk tel. 509905363 e-mail kacprzykh@op.pl

 

Przewodniczacy Zarządu Fundacji
Józef Podolak tel. 509807634 e-mail jozpodolak@wp.pl


 
Organizatorzy części historycznej Dni Grunwaldu:

Teatr Historyczny "Chorągiew Komturstwa Gniewskiego"

Krzysztof Górecki 602/326 824 k.gorecki@grunwald1410.pl

 

Jacek Szymański 604/125 019 j.szymanski@grunwald1410.pl

 

Współorganizator Dni Grunwaldu: 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Dyr Szymon Drej

tel. 89 6472227 e-mail: grunwald@muzeum.olsztyn.pl

 

Narodowe Centrum Kultury  


Narodowe Centrum Kultury

Rekonstruktorzy Historyczni  

Rekonstruktorzy Historyczni

 


Licznik odwiedzin:  6830393



Fundacja Bielik INFOMAN - marketing internetowy Pomorze Zachodnie - przewodnik