Opinie o wystawie “Miecze Europy”

 

1. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE

Wystawa “Miecze Europy” byla prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie w terminie 28.07- 12.12.2017 r. Ekspozycja cieszyla się dużą popularnoscią wśród odwiedzających – zobaczylo ją ponad 80 tysięcy osób.

Wystawa byla chwalona za merytoryczne i rzetelne podejscie do prezentowanego tematu, jak również za wysoką wartość edukacyjną. Atrakcyjna i estetyczna oprawa umozliwiała docenienie prezentowanych eksponatów, natomiast syntetyczne i przejrzyste opisy pomagały w zrozumieniu tematu przewodniego wystawy. Materiały promocyjne byly interesujące, przykuwały uwage oraz zachęcały do odwiedzenia ekspozycji.

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
dr Henryk P. Dąbrowski

2. Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie

Wystawa „Miecze Europy”, kuratorowana przez Igora Górewicza, była jedną z najczęściej odwiedzanych ekspozycji prezentowanych w naszym Muzeum. Pokazywana była dwukrotnie. W roku 2012 zwiedziło wystawę 13959 osób, w 2021 r. (w okresie pandemii) blisko 12000 osób! Cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno ze względu na podjętą tematykę, mnogość ukazanych eksponatów i nowoczesną formę przekazu.

Ną wystawie pojawiła się precyzyjnie i dokładnie opracowana historia i symbolika miecza na przestrzeni trzech i pół tysiąca lat, od powstania tej broni w epoce brązu aż do XVII wieku. Zwiedzający mieli okazję przyjrzeć się niemal 60 replikom z bliższych i dalszych zakątków Europy, o rozmaitych kształtach i w różnych rozmiarach, zarówno z brązu, jak i żelaza i ze stali. Wszystkie artefakty powstały na podstawie znalezisk archeologicznych, oryginałów ze zbiorów muzealnych lub legend przy jednoczesnym wykorzystaniu przekazów historycznych i światowej literatury przedmiotu. Fachowe opracowanie, wszechstronne, ale również dość zwięzłe ujęcie tematu sprawiło, że ekspozycja może dotrzeć do różnego typu odbiorcy, zarówno młodszego, jak i starszego. Zdecydowanie najważniejszymi zagadnieniami, podjętymi w ramach ekspozycji, pozostaje opowieść o ewolucji miecza, o różnorodności jego form, ukazanie najbardziej znanych ostrzy i rozwijana historia rytuatów związanych z tą bronią. Dzięki temu projektowi rozwiążemy zagadkę pierwszego miecza, ujrzymy jak wyglądały starożytne artefakty i dowiemy się wszystkiego o głowni damascenizowanej.

Ponadto wystawę dopełniają pancerze i tarcze, przestrzenne instalacje (“Węzeł Gordyjski”, “Eskalibur” i “Miecze Grunwaldzkie”) oraz dwa filmy: o produkcji miecza dziwerowanego i rozmowę kuratora z Philipem Burthemem o zmianie sposobu używania broni.

Igor Górewicz, kolekcjoner, autor ekspozycji, miłośnik broni białej, odtwórca historyczny, zadbał nie tylko o wierne odtworzenie mieczy, doskonałe opracowanie historyczne podane w zwięzły i czytelny sposób i przygotowanie spójnej opowieści, ale również o nowoczesną formułę wystawienniczą. Interaktywne elementy pobudzają wyobraźnię, a harmonijna oprawa pozwala skupić się na opisach i szczegółach.

 

Dyrektor
Karol Matusiak
Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie

 

3. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wystawa “Miecze Europy” autorstwa Pana lgora G6rewicza prezentowana byta w Muzeurn
Poczqtk6w Panstwa Polskiego w Gnieznie w 2016 r. Sarna wystawa stanowi unikatowy zbi6r doskonale
przygotowanych kopii i replik kilkudziesiticiu rnieczy, w spos6b niezwykle czytelny ilust rujqcy ewolucjti
tego rodzaju broni na przestrzeni stu leci. Nalei:y podkreslic fakt, ii: wszystkie prezentowane przedrnioty
sq kopiarni i replikarni wykonanyrni ze szczeg61nq starannosciq i doktadnosciq, czyrn w spos6b widoczny
wyr6i:niajq Siti sposr6d og61n odost~pnych dzis replik rnieczy. lstotnyrn elernentern ekspozycji jest narracja
skonstruowana w spos6b przernyslany, tatwy i przysttipny, dzi~ ki kt6rej odbiorca rna szansti poznac
histori~ tej kategorii broni, za r6wno w kontekscie typologii, rozwoju, wyl<onania; ui:ycia jak i jej
funkcji spotecznych i kulturowych. Widac doskonale, i:e autor wystawy zna s i~ na ornawianej ternatyce
(czego zreszt(l dowodem jest towarzyszqca wystawie ksi(li:ka ,Miecze Europy”). Dodatkowo posiada
rzadkq urniejtitnosc popularyzacji i przysttipnej prezentacji przesztosci. Nic dziwnego, i:e wystawa , Miecze
Europy” cieszyta si~ w gnieznienskirn Muzeurn dui:yrn zainteresowaniern i spotkata siti z og61nie
pozytywnyrn odbiorern.

 

Dyrektor
dr Michał Bogacki
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Share This
Skip to content