Unia w Krewie, jej przyczyny i następstwa

Historia zobacz Inscenizacja zobacz Unia w Krewie, jej przyczyny i następstwa Książęta polscy początkowo przyjęli zakon z otwartymi rękoma. Walcząc ze sobą o władzę senioralną mieli, dzięki rycerzom w płaszczach, zabezpieczoną flankę...

Oblężenie Malborka 1410 r. Atak

Historia zobacz Inscenizacja zobacz Oblężenie Malborka 1410 r. Atak Wojska polsko-litewskie, w aureoli królewskiego majestatu dotarły do Malborka dopiero 25 lipca. Jagiełło nadciągnął ze Starego Targu z prawie całą, potężną armią...

Oblężenie Malborka 1410 r. Przygotowania

Historia zobacz Inscenizacja zobacz Oblężenie Malborka 1410 r. Przygotowania Na początku grudnia 1409r., w wielkiej tajemnicy, spotkali się w Brześciu nad Bugiem król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. Przypuszczalnie...

Zakon krzyżacki. Od Jerozolimy do podboju Prus

Historia zobacz Inscenizacja zobacz Zakon krzyżacki. Od Jerozolimy do podboju Prus Dawno, dawno temu… W zasadzie każda opowieść historyczna mogłaby zaczynać się w ten sposób – niezależnie od tego, czy byłoby to sto, dwieście,...

Problemy lokalizacji terenowej obszaru bitwy pod Grunwaldem

Historia zobacz Inscenizacja zobacz Problemy lokalizacji terenowej obszaru bitwy pod Grunwaldem Problem właściwej lokalizacji bitwy pod Grunwaldem wydaje się być zagadnieniem trywialnym. Przecież skoro „pod Grunwaldem” to… pod Grunwaldem....
Skip to content