Inscenizacja rozpocznie się 16 lipca 2022 r. godz 15:00, czyli za: 300 dni
 

Dla uczestników

Dowódcy Chorągwi Grunwaldzkich
Turnieje i konkursy
Regulaminy
Chorągwie
Katalog Rzemieślników
Justycja polowa
Turnieje i konkursy

Konkursy. Turnieje. Warsztaty na Grunwaldzie
Aneks do regulaminu wszystkich turniejów organizowanych w trakcie Dni Grunwaldu.

Do regulaminów wszystkich turniejów organizowanych w trakcie Dni Grunwaldu obligatoryjnie wprowadza się następujący zapis:
W razie rażącego naruszenia regulaminów i dyscypliny Dni Grunwaldu organizator historycznej części Dni Grunwaldu oraz forum Dowódców Grunwaldzkich mogą zdyskwalifikować laureata/ów turniejów grunwaldzkich oraz pozbawić zdobytych nagród.


Aneks do turniejów Grunwaldzkich
Aneks do wszystkich regulaminów turniejów bojowych oraz łuczniczych (nie dotyczy turnieju seniorów oraz osób niepełnoletnich spełniających wymogi regulaminu i będących mieszkańcami obozu rycerskiego)
Zawodnicy muszą posiadać aktualny "BOJOWY" identyfikator potwierdzający ich uczestnictwo w inscenizacji Bitwy Grunwaldzkiej w danym roku lub identyfikator „CYWILNY” (dotyczy osób niepełnoletnich spełniających wymogi regulaminu).

Absencję w inscenizacji usprawiedliwia kontuzja lub usprawiedliwione przez organizatorów zdarzenie losowe. W innym,- nieusprawiedliwionym przypadku następuje dyskwalifikacja zawodnika, a w turniejach drużynowych dyskwalifikacja całej drużyny. 

Warsztaty Chorału Gregoriańskiego

Środa godz. 14.00 rozpoczęcie warsztatów *chorału gregoriańskiego w
kaplicy polowej - Polowym Oratorium Najświętszej Marii Panny -
znajdującej się w centralnej części obozu Chorągwi Wielkiego Mistrza.

*Czwartek godz. 15.00 - *drugie spotkanie warsztatów.

*Piątek godz. 9.45-* trzecie spotkanie po mszy świetej

W trosce o jak najwyższy poziom, uprasza się wszystkich zainteresowanych uczestników warsztatów, aby poinformowali organizatora scholii: Rafała Adamskiego (Chorągiew Mazowiecka Księcia Janusza) o chęci uczestnictwa, telefonicznie oraz wysłali mail z danymi:
- imię i nazwisko,
- telefon kontaktowy, mail
- Przynależność do chorągwi grunwaldzkiej i GRH

Po zaakceptowaniu zgłoszenia zostaną dodani do grupy na portalu facebook, celem pobrania materiału nutowego i śledzenia wszelkich aktualizacji. Ma to na celu stworzenie stałych członków tej scholi i podniesieniu poziomu śpiewaczego:)

Zachęcamy do uczestnictwa również osoby niebędące rekonstruktorami historycznymi.

KONTAKT MOŻLIWY O KAŻDEJ PORZE:

m.k. Rafał Adamski
tel.: 666 982 879
mail: rafal_w13@wp.pl

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ DO 1 LIPCA WŁĄCZNIE !

Dowódców Chorągwi Grunwaldzkich proszę o podanie tej informacji swoim członkom za pośrednictwem maila.

Dziękuję.
Rafał Adamski
 

"Grunwaldzki Turniej Bojowy na Miecz i Tarcze 2013" (8 edycja), III Otwarte Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich - Grunwald 2013

Organizator Maciej Janiszewski "Dentysta" maciej.janiszewski@mjexperts.com.pl, tel. kom. 607572005, Chorągiew Marszałka Wallenroda - patronat Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich


REGULAMIN TURNIEJU

Niniejszy regulamin powstał na bazie regulaminu Grunwaldzkiego Turnieju Bojowego na Miecz i Tarczę z roku 2011, opracowanego przez Martina Garcia Dąbrowska oraz zmian zaleconych przez Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich.

I etap: Grupy - ELIMINACJE

Do każdej grupy najpierw przydziela się po jednym ze zgłoszonych zawodników ujętych w rankingu RR PSWR (rozpoczynając od najwyższego miejsca w rankingu).
Następnie, w analogiczny sposób przydzielony zostaje drugi zawodnik do każdej grupy (z kolejnych miejsc rankingu).
Kolejni zawodnicy zostają przydzieleni do grup w drodze losowania.
Ilość zawodników wychodzących z grup, uzależniona będzie od ilości zgłoszonych walczących.
W wyniku remisu dochodzi do dogrywki. Czas jednej walki – półtorej minuty, dogrywki – 30 sekund.

II etap: PUCHAROWY

Zawodnicy wychodzący z grup będą wpisywani do drabinki turniejowej, kto wygra przechodzi wyżej.
Czas jednej walki – dwie minuty, dogrywki – 30 sekund.

Zasady

I. Dopuszczenie do walki

Do walk dopuszczone są osoby płci obojga, pełnoletnie. Bezwzględną granicą jest ukończone 18 lat. Zawodnicy muszą posiadać aktualny "BOJOWY" identyfikator potwierdzający ich uczestnictwo w inscenizacji Bitwy Grunwaldzkiej w danym roku.

Absencję w inscenizacji usprawiedliwia kontuzja lub usprawiedliwione przez organizatorów zdarzenie losowe. W innym,- nieusprawiedliwionym przypadku nastepuje dyskwalifikacja zawodnika, a w turniejach drużynowych dyskwalifikacja całej drużyny.

Wymagane jest uzbrojenie ochronne zgodne z historią z lat 1350-1420. Spójność historyczną sprawdzi komisja – decyzję nieodwołalną podejmuje sędzia główny.  Elementy historycznego uzbrojenia nie mogą być wykonane z materiałów niedostępnych w XIV-XV wieku. Osoby chcące upewnić się przed turniejem, że ich uzbrojenie spełnia wymogi regulaminu mogą skonsultować się z organizatorem turnieju.

Uzbrojenie i wygląd walczącego musi być schludne (szaty na zbroję nie mogą być porwane i brudne, uzbrojenie pordzewiałe, czepce kolcze nie mogą być porwane). Współczesne elementy ubioru nie mogą być widoczne (np. suspensory, majtki z licry).

 

 Uzbrojenie musi zawierać:

 

- hełm zamknięty (osłaniający twarz, potylicę) - tzw. „polska krata” nie jest dopuszczona. Zasłona musi być opuszczona w ciągu całego starcia (w przypadku hełmu z zasłoną). Zawodnik, któremu zasłona będzie swobodnie podskakiwać zostanie zdyskwalifikowany. Wizury w hełmach zamkniętych nie mogą być rażąco większe od wizur w pierwowzorach historycznych; w szczególności sędziowie będą skrupulatnie analizować hełmy, w których krótszy z boków otworu wzrokowego ma więcej niż 2 cm. Kapalin wymaga podbródka. Jeśli sędziowie uznają, że przerwa między kapalinem a podbródkiem jest zbyt duża, taki zestaw nie zostanie dopuszczony;
- osłonę szyi lepszą niż samo pikowanie. Wszelakie hełmy z zasłoną muszą posiadać czepiec kolczy lub czepiec z metalowych łusek. Goła skóra widoczna na szyi powoduje automatyczne odrzucenie zawodnika przez sędziów;
- osłony rąk - czyli na ramionach co najmniej kolczugę, osłona łokci, przedramion i rękawice. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczone są rękawice z dodatkową okrągłą osłoną chroniące palce. Wymagany jest pancerz symetryczny, z wyjątkiem łokcia, przedramienia i rękawicy. Dopuszczane jest niestosowanie dodatkowej osłony przedramienia oraz łokcia ręki trzymającej tarczę (pod warunkiem, że łokieć nie wystaje poza obręb tarczy). W przypadku rękawicy pod tarczą, dopuszczalna jest także rękawica pikowana.
- korpus chroniony minimalnie przeszywanicą i kolczugą, płatami lub napierśnikiem. Płaty nie muszą być zbrojone na plecach, sam napierśnik jest dozwolony.
- osłony nóg, składające się z nabiodrka, nakolanka i osłony łydek. Trzewiki nie są wymagane. W żadnym wypadku spod osłon nóg nie może wystawać goła skóra.
- wymagana osłona krocza – suspensor sportowy.

Broń: Musi być sieczna, czyli miecz, kord, tasak. Długość broni dowolna. Waga broni nie może być mniejsza niż 1200g (tolerancja 30g). Krawędzie broni muszą mieć co najmniej 2mm grubości, nie mogą też zawierać ostrych zadziorów. Sztych ma być zatępiony.

Tarcza: Musi być na bazie drewna, skóry, tkaniny. Stalowe lub laminatowe (np. z włókna szklanego) tarcze nie są dopuszczone. Metalowe okucia krawędzi tarczy nie są dopuszczone. Waga dowolna. Płaskie tarcze nie są dopuszczane. Wymiary: wysokość nie więcej niż 75cm, szerokość nie więcej niż 60cm (mierzone po krzywiźnie).

Dopuszczane są tarcze okrągłe mające pierwowzory historyczne. Tarcze okrągłe również nie mogą być płaskie. Maks. średnica tarcz okrągłych  65 cm (mierzone po krzywiźnie).

SPRAWDZANIE ZAWODNIKÓW

Zawodnicy zostaną przejrzani ogólnie przed turniejem. W trakcie jego trwania każdy uczestnik ma prawo zakwestionować opancerzenie przeciwnika. Na jego prośbę sędziowie przyjrzą się opancerzeniu, jeśli znajdą jakiekolwiek odstępstwa od regulaminu zawodnik jest usuwany całkowicie z turnieju, a jego przeciwnik wygrywa walkowerem.

Po skończeniu turnieju żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

II. Zasady rozstrzygania pojedynków

Zawodnicy będą wyczytywani z wyprzedzeniem jednej walki, czyli: „Walczą panowie A i B, przygotowują się panowie C i D”. Zawodnik ma być gotów do walki w ciągu minuty od wezwania. Jeśli po tym czasie nie stawi się na plac w pełnym rynsztunku, uznany zostaje za pokonanego.

Walka nie jest przerywana po trafieniu, a jedynie z powodów technicznych lub na życzenie zawodnika.

Zawodnik sygnalizuje chęć przerwania walki poprzez okrzyk „stop!” i uniesienie ręki do góry. Sygnał ten nie oznacza poddania walki a jedynie przerwę techniczną. Walkę poddaje się klękając. Sędziowie muszą zapytać zawodnika, czy faktycznie poddaje walkę.

Zwycięża ten zawodnik, który zdobędzie więcej punktów. Liczą się tzw. osadzone ciosy zadane w pole trafienia. Osadzonym nazywamy trafienie zadane ze znaczną siłą, krawędzią tnącą broni. Ciosy płazem, ześlizgnięcia broni po pancerzu i lekkie ciosy nie są liczone. Cios, który przebije się przez zastawę (najpierw uderzy w miecz lub tarczę, a dopiero potem w pole trafienia), nie jest liczony jako trafienie.

Pole trafienia: głowa, korpus, nogi poza stopami, całe ręce z wyłączeniem nadgarstków i dłoni.

Utrata broni jest równoznaczna jednemu trafieniu. Trzykrotna utrata broni oznacza przegranie walki.

Jeśli zawodnik zostanie przyparty do barierek, sędziowie mogą przerwać walkę. Zostanie ona wznowiona w środku pola. Chodzi o bezpieczeństwo publiczności.

Faule:

- sztychy, ciosy jelcem i głowicą.
- ciosy rantem tarczy w głowę przeciwnika. Uderzenia płaską powierzchnią tarczy są dozwolone, ale nie punktowane. Uderzenia tarczą (też rantem) w broń lub tarczę przeciwnika są dozwolone.
- podbijanie zasłony hełmu przeciwnika.
- kopnięcia, uderzenia kolanami, pięściami.
- ciosy poza pole trafienia, czyli w stopy, dłonie lub krocze, przy czym niezamierzone (wg oceny sędziów) uderzenie w dłoń lub nadgarstek nie jest traktowane jako faul.
- rzuty, podcięcia, wykręcanie kończyn i inne elementy zapaśnicze, takie jak łapanie za głowę, ściąganie hełmu.

Kary:

Upomnienie – słowne upomnienie zawodnika, nie pociąga dalszych konsekwencji.
Ostrzeżenie - zawodnik traci jeden punkt.
Dyskwalifikacja – zawodnik jest usuwany z walki i turnieju. Jego przeciwnik zostaje uznany za zwycięzcę i przechodzi dalej.

Każdy faul może oznaczać dyskwalifikację, jeżeli sędziowie uznają, że był zadany celowo.

Zdyskwalifikowany zawodnik jest usuwany z turnieju.

Jeśli któryś arbiter ma wątpliwości co do celowości faulu, walka jest przerywana i następuje narada arbitrów. Ich wspólna decyzja jest niepodważalna i ostateczna.

Kontuzje, rany, uszkodzenia sprzętu:

Jeśli dojdzie do kontuzji, uszkodzenia ciała lub sprzętu walka jest przerywana.

Jeśli zawodnik w wyniku kontuzji nie jest zdolny do kontynuowania walki, uznawany jest za pokonanego. Jeżeli jednak zawodnik odniesie kontuzję uniemożliwiającą dalszą walkę, a kontuzja ta jest wynikiem faulu (np. uderzenie w krocze), to przeciwnik przegrywa walkę.

W przypadku otwartej rany zawodnik odsyłany jest do punktu medycznego. Medyk razem z sędziami decyduje o zdolności lub niezdolności do kontynuowania walki

Uszkodzenie newralgicznego sprzętu ochronnego, broni lub tarczy powoduje przerwanie walki. Zawodnik ma 2 minuty na poprawienie lub wymianę uszkodzonego elementu. Jeśli po tym czasie newralgiczny element wciąż nie jest naprawiony, zawodnik przegrywa walkę. W wyniku powtarzającej się usterki tego samego elementu zawodnik zostaje wyeliminowany z powodu wadliwego opancerzenia.

W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych ostateczne zdanie mają sędziowie.

III. Arbitrzy

Jest sześciu arbitrów: jeden główny (prowadzący turniej), czterech od naliczania punktów (po dwóch na zawodnika) oraz sędzia techniczny (zapisujący wyniki i pilnujący upływu czasu).

Dwaj sędziowie liczący punkty danego zawodnika zliczają trafienia zadane temu zawodnikowi i podają wynik tego zliczania sędziemu głównemu uprzednio się ze sobą nie komunikując.

Każdy z sędziów ma prawo przerwać walkę, jeśli widzi ku temu przyczynę. Walkę rozpoczyna i wznawia po przerwie arbiter prowadzący.

IV. Zapisy końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu turnieju.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje zawodników.

Grunwaldzki Turniej Bojowy Pocztów Rycerskich 5 vs 5

Organizator: Przemysław Solecki tel. kom.  511546864 - Chorągiew Mazowiecka Księcia Siemysława, patronat Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich.

Regulamin do pobrania wersja PL

Redulamin do pobrania wersja ENG

 

Grunwaldzki Turniej Bojowy  2 vs 2 "Samoczwart"

Organizator: Krzysztof Boroń, Piotr Bińczak p.binczak@gmail.com Chorągiew Podolska tel 601146690

Regulamin do pobrania (doc)

 

Turniej Bojowy Melle x 21 (grupowe starcia rycerskie „na ostre”)


Organizator: Grzegorz Kuklewski Chorągiew Zachodnio - Pomorska, patronat Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich.


 
 
 
 
IV Grunwaldzki Turniej Bojowy Miecza Długiego"


Organizatorzy - Chorągiew Wielkiego Mistrza - Józef Majchrzak - Piesza Drużyna Michała von Manteuffla (Świdwin)
Zgłoszenia i informacje Józef Majchrzak  tel. 600 945 969
 
Turniej odbędzie się 10 lipca 2013, tj. w środę.

Godz. 13.30 - zbiórka uczestników , przegląd uzbrojenia , ustalanie przeciwników .
Obowiązkiem uczestnika turnieju jest wstawienie się na zbiórkę w pełnym uzbrojeniu (na sobie) do przeglądu .
Wappenroki zakładane będą po przeglądzie.
Niespełnienie tego wymogu spowoduje wykreślenie z listy uczestników.

Jeśli uczestnik turnieju , uda się w szranki w nieregulaminowym stroju/uzbrojeniu (bo je np.w trakcie trwania turnieju zmieni) - będzie natychmiast zdyskwalifikowany .
Każda wymiana uzbrojenia przez uczestnika turnieju (w trakcie jego trwania) , musi być konsultowana z sędziami odpowiedzialnymi za przegląd uzbrojenia.

Godz. 14.00 - rozpoczęcie turnieju - eliminacje .

(data i godziny mogą jeszcze ulec zmianie)

Organizatorzy:
Chorągiew Wielkiego Mistrza
Józef Majchrzak , Piesza Drużyna Michała von Manteuffla (Świdwin)
Tel. 600 945 969
Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest zgłoszenie zawierające komplet danych :
1. Imię i nazwisko
2. Nazwa do wywołania (pseudonim , tytuł itp.) - wedle woli
3. Herb - wedle woli
4. Chorągiew (do jakiej należy)
5. Nazwa bractwa - obowiązkowo jeżeli jest członkiem takowego
6. Miejscowość
Zgłoszenie to , jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika turnieju.

Zgłoszenia proszę wysyłać tu w temacie turnieju.

Warunkiem dopuszczenia do pojedynku jest :
- posiadanie założonego uzbrojenia , zgodnego z regulaminem w momencie rozpoczęcia walki
- posiadanie miecza zgodnego z regulaminem w momencie rozpoczęcia walki


REGULAMIN :

I. Uczestnikami turnieju mogą być tylko pełnoletni członkowie chorągwi inscenizacji grunwaldzkiej , którzy do dnia 10.07. 2013r. godz.13.30 zgłoszą swoją kandydaturę .
Zadeklarują pisemnie uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność . Będą spełniać wymogi tegoż regulaminu.
Posiadają aktualny identyfikator "BOJOWY" "Grunwald 2013''
Ilość uczestników ograniczona do 32 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

II. Wszyscy uczestnicy turnieju , zobowiązują się do przestrzegania niżej
opisanych zasad:

1. Organizatorzy powołują siedmiu sędziów.
Sędziego głównego , sekretarza , sędziego mierzącego czas i czterech sędziów liniowych naliczających punkty.
Każdy z sędziów liniowych liczył będzie "swojego" uczestnika .(po dwóch na uczestnika)
Czyli - ile w Niego wejdzie ciosów. Sędziowie liniowi zaopatrzeni będą w urządzenie do "nabijania" punktów .
2. Stosowany system klasyfikacji pucharowy - lub każdy z każdym , w zależności od ilości uczestników.
3. Czas trwania starcia - 1,5 min . Czas przerwy w starciu będzie dodany do czasu starcia.
Sędzia mierzący czas informuje sędziego głównego o upłynięciu czasu walki.
Sędzia główny kończy pojedynek jednak dopiero po zakończeniu akcji ofensywnej.
4. Uczestnicy walczą w szrankach wielkości ok. 10 x 10 metrów
5. Przeciwnicy będą ustalani drogą rozstawiania/losowania , które odbędzie się godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
6. Uczestnicy turnieju powiadomieni będą o kolejności swojej walki przez jednego z sędziów.
7. Po ogłoszeniu uczestników poszczególnego starcia - Walczący niezwłocznie udają się w asyście swoich knechtów w szranki . Knechtów obowiązuje strój (nogawice , dublet..)
Osoby towarzyszące ubrane w samą bieliznę , znajdujące się w strefie "buforowej" będą usuwane po za tą strefę.
8. Zbyt długie oczekiwanie na uczestnika , spowoduje Jego dyskwalifikację (maksymalnie 2 min)
9. Do obowiązków sędziego głównego należy sprawdzenie uzbrojenia uczestników turnieju przed każdą walką.
10. Pojedynek rozpoczyna sędzia główny ( krzycząc - walka )

Każdy z uczestników pojedynku , ma prawo do przerwania walki , problem z uzbrojeniem , kontuzja. Znakiem jest podniesienie do góry prawej ręki .Nie jest to równoznaczne z poddaniem walki. (nieuzasadnione przerwanie walki przez uczestnika karane będzie przez sędziego głównego odjęciem 1 punktu i/lub ostrzeżeniem)

Uczestnik poddający walkę klęka na kolana. Po upewnieniu się przez sędziego głównego o poddaniu walki, sędzia główny ogłasza zwycięstwo przeciwnika.

Sędzia główny przerywa pojedynek ( krzycząc - stój ) jeśli zauważy :

- zakazane akcje , groźne dla zdrowia i życia walczących.
- nieregulaminowe zachowanie jednego z uczestników.
- uszkodzenie uzbrojenia - umowna minuta na poprawę uzbrojenia (maksymalnie 2 min , w razie przekroczenia tego czasu walczący dostaje 1 punkt ujemny i dodatkowe 2 min po upływie, których musi wznowić walkę. Jeśli tego nie zrobi , zwycięstwo należy do przeciwnika.)
- Jeśli podczas pojedynku , uszkodzeniu/awarii ulegnie trzy razy ten sam element uzbrojenia ,
uczestnik turnieju (którego to dotyczy) przegrywa pojedynek przez nokaut techniczny.
- kontuzję uczestnika , lub utratę broni.
- długotrwałe zwarcie , bez szans na rozwój wydarzenia (trwające dłużej niż 5 sek.)
- przyparcie przeciwnika do szranków trwające dłużej niż 5 sek. (wznowienie walki w środku pola )

W razie nieregulaminowego zachowania , sędzia główny udziela winnemu ostrzeżenia ,
naznaczając Go żółtą szarfą . (przywiązując Mu ją do lewego ramienia)
Ostrzeżenia z pojedynków są sumowane .Trzecie ostrzeżenie (trzecia szarfa) oznacza dyskwalifikację. Nieregulaminowe zachowanie powodujące kontuzję jest podstawą do natychmiastowej dyskwalifikacji.

Zasady walki na miecze długie :

Zabrania się :
- pchnięcia sztychem
- zadawania ciosów jelcem
- zadawania ciosów w wyniku których powstaną kontuzje , w obszary dozwolone niepunktowane.
(przedramiona , łydki , golenie.)
- zadawania ciosów w dłonie i stopy.
- zadawania ciosów w kark.
- zrywania hełmu przeciwnika i/lub otwierania jego zasłony, szarpania za hełm przeciwnika.
- zakładania dźwigni na szyję.
- ataku na przeciwnika pozbawionego broni.
- ataku na leżącego przeciwnika.
- ataku na krocze.
- wiązania/przymocowywania miecza do ręki.
- zabrania się kontynuowania walki po komendzie - stój , sędziego głównego i po prośbie o przerwę zgłoszonej przez przeciwnika.
- wulgarnego zachowania w stosunku do przeciwnika.
....................
- Stan wskazujący na spożycie alkoholu
- środków odurzających
- wulgarne zachowanie uczestnika turnieju w stosunku do sędziów
karane będzie przez organizatora i/lub sędziego głównego - natychmiastową dyskwalifikacją.

Zezwala się na :
- rąbanie.
- zadawanie ciosów głowicą.
- przechwycenie miecza przeciwnika ręką (w zastawie podczas zwarcia).
- chwytanie przeciwnika za ręce.
- chwytanie przeciwnika za nogi.
- zwarcie.
- uderzenie przeciwnika pięścią nie trzymającą miecza (podczas zwarcia) - niepunktowane
- odepchnięcie przeciwnika.
- rzuty zapaśnicze , obalenie.
- podstawienie nogi.
- kopanie w obszar dozwolony-wyjątek stanowi głowa i kolano od frontu.(Kopanie jest nie punktowane.)
- stosowanie metody "półmiecza".
- rozbrojenie.

Przez sędziów liczone będą ciosy zadane mieczem - silnie osadzone w pole punktowane. Pole punktowane to całe ciało, oprócz:
- stref zabronionych: karku , dłoni , krocza , stóp .
- stref niepunktowanych: przedramion , łydek, goleni .

Zasady naliczania punktów:
- celne trafienie w pole punktowane 1pkt.
- rzut zapaśniczy , obalenie, pod warunkiem że pozostało się na nogach 2ptk.
Przewrócony uczestnik ma 10sekund na wznowienie walki . Jeżeli tego nie zrobi , przegrywa pojedynek.
- rozbrojenie 2ptk.
- cios głowicą zadany w hełm (silnie osadzony) 1ptk.

Punkty ujemne :
- upadek bądź utrata broni bez celowej akcji przeciwnika -1ptk.

Po zakończeniu pojedynku (bez porozumiewania się z pozostałymi sędziami)
Sędziowie liniowi podadzą wyniki sędziemu głównemu/Jego sekretarzowi , a ten doliczy/odejmie punkty dodatkowe -
np. za utratę broni , upadek , przewrócenie , czy obalenie ..
Po czym ogłosi wynik pojedynku.

Uczestnik który uległ kontuzji w efekcie akcji dozwolonej, i jest niezdolny do dalszej walki, przegrywa. Niezdolność do walki ustalają sędziowie.
Niezdolność do dalszej walki w wyniku kontuzji spowodowanej akcją zabronioną powoduje automatyczną dyskwalifikację winnego.

Wymogi stroju:
Bielizna historyczna , wyjątek stanowią współczesne majtki (pod suspensorem) obowiązkowo przykryte gaciami.

Wymogi uzbrojenia:

a. Uzbrojenie spójne historycznie,
datowane - okres około Grunwaldzki 1380-1420

b. Osłona tułowia : Przeszywanica (nie może mieć dziur pod pachą itp) , kirys (napierśnik \naplecznik) , płaty lub brygantyna
Przy czym w dwóch ostatnich przypadkach , nie może być przerw między blachami .wykonane z materiałów stosowanych w średniowieczu. Waga zbliżona do wzorców średniowiecznych.

c. Hełmy z zasłoną Psi \ kreci pysk ,Klapwisier . Posiadające przegrodę w wizurze. Koniecznie z wyściółką, czepcem przeszywanym i kolczym chroniącym kark i barki. Czepiec kolczy musi być przymocowany do czepca/kołnierza przeszywanego.
Hełmy niedozwolone:
Krata polska ,
pług (zwany żabim pyskiem) - ze względu na brak przegrody ,
kapalin z podbródkiem

d. Osłona rąk - w postaci rękawic płytowych (klepsydry,łyżki folgowe),
zbrojnikowych (Wisby), lub kolczych nitowanych .
Rękawic historycznie potwierdzonych (1380 - 1420)
Odrzucane będą wszelkiego rodzaju niehistoryczne "patenty".
(np.łyżka,buła pokryta kolczugą itp.)
Naręczaki w postaci zarękawi, łokci i opach , oraz osłona ramion w postaci naramienników.

e. Osłona nóg - Pełne osłony nóg ,w postaci nagolennic , nakolanków , nabiodrków - płytowych lub zbrojnikowych .(bez trzewików)

f. Osłona krocza -Suspensor (ma być niewidoczny.)

g. Miecz - kształtem spójny historycznie , jelec o stępionych kształtach,
grubość krawędzi głowni co najmniej 2mm , zaokrąglona , bez zadziorów wżerów i
rdzy , sztych stępiony , zaokrąglony do średnicy około - 1.5cm
Długość rękojeści ma wystarczyć na chwyt oburącz
Waga co najmniej 1.5kg , nie większa jednak niż 2.5 kg.

Walczących obowiązuje przegląd uzbrojenia ...
Wynik przeglądu jest niepodważalny.
Sędziowie , mają obowiązek weryfikacji uzbrojenia , podczas jego przeglądu.
Mają również obowiązek sprawdzenia uzbrojenia uczestników , przed każdym pojedynkiem.
Organizator ma prawo przed , jak i podczas trwania turnieju , zwrócić uwagę sędziom na nieregulaminowe uzbrojenie uczestnika turnieju.
Nieregulaminowe uzbrojenie w trakcie trwania turnieju , spowoduje dyskwalifikację uczestnika turnieju.
O dyskwalifikacji uczestnika turnieju decydują sędziowie (większością głosów)

Organizator , (w porozumieniu z sędziami) zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.
Równocześnie zobowiązuje się do poinformowania o nich uczestników turnieju.

Regulamin powstał dzięki pomocy :
- Marcina Surdela
- Martina
- Łukasza Płazy
- Igora Zelera
- Jana Chodkiewicza
- Mateusza z Grójca
- Roberta Szateckiego
- Radka Majchrzaka
- Maćka Reihla
- Andrzeja Urbańskiego
- i wielu innych
Za co wszystkim serdecznie dziękuję

Józef Majchrzak

 
Turniej Łuczniczy – Chorągiew Podolska


Zgłoszenia – Dorian John "Stalowy Liść"  doromirr@tlen.pl
REGULAMIN TURNIEJU ŁUCZNICZEGO

Zapisy do turnieju odbywać się będą od poniedziałku, aż do godziny przed rozpoczęciem turnieju. Aby się zapisać, trzeba udać się do obozu Chorągwi Podolskiej, a następnie odnaleźć kogoś z drużyny łuczniczej Stalowy Liść i zgłosić chęć wystąpienia w turnieju.
Do turnieju może przystąpić każdy, bez względu na wiek, kto będzie posiadał łuk historyczny lub tradycyjny stylizowany na historyczny. Oznacza to, że uczestnik może używać łuków laminatowych, ale wszelki plastik, bądź też naklejki muszą być zakryte. Nie wchodzą łuki bloczkowe oraz posiadające dodatkowe wyposażenie np. celowniki optyczne. Strzały, którymi można będzie się posługiwać, muszą mieć drewniany promień, nie mogą posiadać plastikowych osad. Uczestnicy są zobowiązani do chodzenia w stroju historycznym. Aby przystąpić do turnieju, łucznik musi posiadać min. 5 strzał, ale zalecana ilość to 6 (czasami będą dopuszczane strzały próbne).
Czas trwania turnieju będzie uzależniony  od ilości uczestników, ale jest przewidywany na 4-6 godzin z 1h przerwy między eliminacjami a finałami. W trakcie pierwszej 0,5h przerwy osoby, które spóźniły  się lub z jakiegoś innego powodu nie pojawiły się na torze, będą mogły wykonać brakujące serie. Do finału przechodzi 10 łuczników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w eliminacjach. Jeśli do turnieju zgłosi się powyżej 40 uczestników, wtedy sędziowie mogą do finałów dopuścić 15 łuczników.
Aby trafienie w tarcze było punktowane, musi być oczywiste. Oznacza to, że liczone będą te strzały, które znajdują się celu, które przez niego przeleciały lub się odbiły. Strzały, które rykoszetowały od skraju tarczy, albo trafiły w mechanizm, nie będą liczone za trafienia. Sędziowie zastrzegają sobie prawo do decyzji, czy dany strzał jest punktowany, czy nie.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród planowane jest na zakończenie wici, które odbędą się w piątek w szrankach.
Za ubezpieczenie uczestników w czasie turnieju odpowiadają sami uczestnicy. Odpowiedzialność za opiekę nad uczestnikami niepełnoletnimi ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Eliminacje
1.    Tarcze
Strzelanie do tarcz 70cm średnicy powieszonych na słomiankach. Punktacja jest od 0 do 5 w zależności od odległości od środka tarczy. Najwyżej punktowany jest środek. Każdy łucznik ma pięć strzał do wykorzystania, liczone będą 4 najlepsze trafienia. Uczestnicy wykonają dwie takie serie pod rząd.
2.    Odwrotna punktacja
Cele są takie same jak w pierwszej konkurencji, ale punkty na tarczy są odwrotnie liczone, czyli zewnętrzy okrąg jest za 5 punktów, a kolejne kręgi za coraz mniej, aż do środkowego koła za 1 punkt. Łucznicy strzelają 5 strzałami, liczone będą 4 najlepsze trafienia.
3.    Strzelanie do zakładnika
Celem jest środkowy chochoł posiadający białą taśmę symbolizującą zakładnika. Po jego bokach są umieszczone 2 chochoły – terroryści przepasani czarnymi taśmami. Trafienie zakładnika jest liczone za 5 punktów, a terrorystów za -10 (punkty ujemne). Łucznicy strzelają 5 strzałami.

Finały

1.    Wahadło pionowe
Celem jest tarcza umieszczona na wahadle, którego ruch jest zbliżony do pionowego. Na  tarczy znajdują się dwa obszary:  zewnętrzny warty 1 punkt i wewnętrzny za 3 punkty. Łucznicy będą mieli do dyspozycji 5 strzał.
2.    Wahadło poziome
Celem jest tarcza umieszczona na wahadle, którego ruch jest zbliżony do poziomego. Na  tarczy znajdują się dwa obszary:  zewnętrzny warty 1 punkt i wewnętrzny za 3 punkty. Łucznicy będą mieli do dyspozycji 5 strzał.
3.    Rycerz wstańka
Celem jest tarcza symbolizująca rycerza wychylającego się na blankach muru. Dla każdej pary łuczników rycerz pojawi się 3 razy po 10 sekund i w tym czasie będzie można do niego oddawać strzały. Za trafienie rycerza zawodnik otrzymuje 1 punkt, trafienie w dodatkowo oznaczony  obszar jest warte 3 punkty. Łucznicy będą dysponowali 5 strzałami.
4.    Dzika owca
Celem jest tarcza w  kształcie owcy, która porusza się po lince. Można będzie do niej strzelać od momentu podania sygnału przez sędziego do chwili, aż cel schowa się za snopek słomy. Trafienie w korpus owcy jest liczone za 1 punkt, natomiast łeb i szyja za 3 punkty. Każdy łucznik będzie miał 6 przejazdów owcy, z czego pierwszy będzie przejazdem próbnym i nie będzie się liczył do punktacji.
5.    Patrol
W tej konkurencji celem jest odziany w zbroję rycerz, który będzie spacerował w poprzek toru. Łucznicy dostaną do dyspozycji po 6 bezpiecznych strzał od sędziego tuż przed rozpoczęciem konkurencji. Pierwszy strzał jest próbnym i trafienie nie będzie się liczyć do ogólnej punktacji. Za trafienie w płaty(korpus) lub osłony kończyn łucznik otrzymuje 1 punkt, za trafienie w hełm 3.
*Bezpieczne strzały były już wielokrotnie testowane oraz wykorzystywane w inscenizacjach. Latają dość prosto, a grot ma znacząco większą średnice od wizury. Jeśli pojawi się jakiekolwiek niebezpieczeństwo np. uszkodzona osłona hełmu, albo ułamana strzała, bezwzględnie trzeba to zgłosić sędziemu, w celu wymiany sprzętu.Turniej Łuczniczy – Chorągiew Mazowiecka ks Janusza


Zgłoszenia – Andrzej Kościuk - Efendi  andrzej.kosciuk@wp.pl
Nagrody ufunduje Efendi

Zasady turnieju łuczniczego
 
ELIMINACJE:

1) 5 strzałów do tarczy z odległości 25 m, tarcza fita 60
2) 20 najlepszych zaczyna strzelać z 15 m do tarczy fita 80 (strzelamy po kolei, strzały zostają w tarczy). Następnie cofamy się o 5 m i zaczynamy druga serię, po niej znowu cofamy
się o 5 m i znowu strzelamy serię. Po każdej serii odpada ten, którego strzała będzie najdalej odsunięta od środka tarczy. Z odległości 35 m strzelamy dotąd, aż zostanie 10 łuczników. Łucznik, który nie trafi w tarcze odpada, ale odpada także ten co trafił, ale
najdalej od środka.
Gdy zostanie 10 łuczników zaczynamy
 
II ETAP TURNIEJU:

1) Każdy z 10 łuczników strzela po 5 strzał z odl. 25,30,35 m, tarcza fita 80
2) Każdy z łuczników strzela po 5 strzał do prostokątów wyznaczonych na murawie, położonych współ środkowo(piechota) o bokach 10 x 5 m, 6 x 3 m, 3 x 1,5 m . Prostokąty zostaną oznaczone na odl. 50 m
 
Do określenia zwycięzcy, będą brane pod uwagę punkty uzyskane w II etapie.
 
Organizator (EFENDI) zastrzega sobie możliwość przedłużenia turnieju i wprowadzenie nowych konkurencji. Będzie to zależało od ilości startujących i czasu trwania strzelań.
Turniej będzie się odbywał na polu bitwy od godz 13:00(po wiciach)

REGULAMIN II TURNIEJU BOJOWEGO DLA MŁODZIEŻY

1. TERMIN I MIEJSCE:
  Inscenizacja „Dni Grunwaldu” 13.07. 2013. Plac turniejowy. Godzina 11. Na zmianę z Turniejem o Złotą Cebulę.

2. ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
 Aby wziąć udział w Turnieju, należy przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w turnieju bojowym. Na zgodzie musi być widoczny numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego.

3. SPRZĘT DLA WALCZĄCYCH:
3.1. Uzbrojenie ochronne zawodników stanowić ma przeszywanica, nogawice pikowane, czapka pikowana (kaptur pikowany) oraz rękawice ochronne.

3.2.  Sprzęt ochronny ma być kompletny historycznie i pozbawiony wystających elementów metalowych.

3.3 Broń do walki oraz tarcze i miękkie kaski dostarcza organizator turnieju. Zawodnicy posługują się jedynie sprawdzonym i atestowanym sprzętem sportowym.

3.4. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu zawodnika do turnieju podejmują sędziowie.

4. KATEGORIE WIEKOWE I ZGŁOSZENIA:
4.1. Przewidziane są następujące kategorie wiekowe:
           10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat oraz 16-17lat.

4.2. Kategorie wiekowe nie przewidują rozdziału płciowego.

4.3. Jeśli zgłosi się mało (minimum trzech) zawodników w danej kategorii, sędziowie wraz z organizatorem mogą połączyć kategorie wiekowe w dowolny sposób.

4.4. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: stowarzyszeniehanza@gmail.com  oraz osobiście w Chorągwi Podolskiej- szukać Ziółko.

4.5. Ostateczna weryfikacja listy uczestników odbędzie się na dzień przed turniejem, na polach Grunwaldu.

5. SĘDZIOWIE I PUNKTOWANIE:
5.1. Każda walka sędziowana jest przez sędziego głównego oraz dwóch sędziów punktowych.

5.2. Sędziowie punktowi liczą trafienia. Walkę wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktowanych trafień.

5.3. Niedozwolone są ataki na kark, krocze i stopy oraz uderzenia rantem (krawędzią) tarczy. Zabronione jest także uderzanie pięścią, głową, łokciem, głowicą miecza, próby obaleń, sztychy, zakładanie dźwigni.

5.4. Atakować można jedynie bronią, krawędzią „tnącą” miecza.  Dozwolony jest atak płaską częścią tarczy.

5.5. Liczone są jedynie silnie ciosy zadawane krawędzią tnącą broni. Polem trafienia jest całe ciało przeciwnika, z wyłączeniem karku, dłoni, krocza i nóg poniżej kolan.

5.6.  W konkurencji miecza długiego liczone są jedynie ciosy zadane oburącz.
6. WALKA:

6.1. Rozgrywane będą dwie konkurencje: miecza i tarczy oraz miecza długiego. Każdy z zawodników walczy w obu konkurencjach z wylosowanym przeciwnikiem.

6.2. Walki dla kategorii młodszych (10-11 lat i 12-13 lat) będą jednorundowe.

6.3. Walki dla kategorii starszych (14-15 lat i 16-17 lat) będą dwurundowe z jedną przerwą. Przerwa trwa ok 30 sekund. Służyć ma odpoczynkowi, konsultacji z trenerem zawodnika oraz zapisaniu liczby trafień przez sędziego głównego.

6.4. Każda runda walki trwa 60 sekund. Może być przerwana w każdej chwili przez każdego sędziego, z przyczyn technicznych (problem ze sprzętem) lub zdrowotnych (kontuzja, poddanie walki)
 
6.5. Każdą rundę rozpoczyna sędzia główny, po sprawdzeniu czy zawodnicy są do walki gotowi, komendą „WALKA” a przerywa komendą „STOP”.

6.6. Walkę wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktowanych trafień.


7. POZOSTAŁE:
7.1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do startowania w stroju historycznym (nie, sama bielizna nie wystarczy). Zawodnikiem może być jedynie rekonstruktor, rezydujący w jednej z chorągwi grunwaldzkich w obozie rycerskim (czyli musi posiadać identyfikator).

7.2. Podczas walki obowiązuje zakaz jedzenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

7.3. W turnieju mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie, organizatorzy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za opiekę nad nimi.

7.4. Za ubezpieczenie zawodników na czas trwania turnieju odpowiedzialni są sami zawodnicy i/lub ich opiekunowie prawni.

7.5. Za ewentualne zniszczenia mienia organizatorów i/lub innych uczestników ponoszą odpowiedzialność (prawną i finansową) sprawcy owych zniszczeń i/lub ich opiekunowie prawni.

7.6. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych (imię i nazwisko, ksywka, bractwo) przez organizatorów do celów promocyjnych i dokumentacyjnych turnieju.

7.7. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

7.8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego  oraz organizatora głównego . Od ich decyzji nie przysługuje odwołanie.


Autor: Na podstawie reguł opracowanych przez Marcina Waszkielisa, Łukasz FLORIDA SipREGULAMIN I ŚREDNIOWIECZNYCH MISTRZOSTW POLSKI W SZACHACH KLASYCZNYCH

1. Termin i miejsce
12. 07. 2013 godzina 10
plac centralny w Chorągwi Podolskiej pod Wielkim Słońcem

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: stowarzyszeniehanza@gmail.com  oraz osobiście w Chorągwi Podolskiej- szukać Ziółko.

2. Zasady gry w szachy na XIV i I poł. XV wieku

2.1 Szachownica
układ kolorystyczny pól inny niż współcześnie: orientacyjne pole h1 (prawy dolny róg grającego białymi) powinno być czarne
figury nie są ustawione w lustrzanym odbiciu, inaczej niż współcześnie królowa stoi zawsze po lewej stronie swojego króla

2.2 Figury i ich ruchy
    
    król:
w swoim pierwszym ruchu może poruszyć się o 2 pola w każdą stronę
w swoim pierwszym ruchu może poruszyć się jak skoczek lub goniec
w swoim pierwszym ruchu może przeskakiwać figury i piony
w pozostałych ruchach rusza się o 1 pole w każdą stronę
między dwoma królami musi być co najmniej jedno pole odstępu

królowa:
w swoim pierwszym ruchu może poruszyć się o 2 pola po liniach prostych i na skos
 w swoim pierwszym ruchu może przeskakiwać figury i piony
w pozostałych ruchach rusza się o 1 pole i tylko na skos
można wykonać nią ruch dopiero, jeśli już wykonało się ruch królem

    goniec:
w każdym ruchu porusza się o 2 pola tylko na skos
w każdym ruchu może przeskakiwać figury i piony

    skoczek (zwany "rycerzem"):
tak jak we współczesnych szachach klasycznych (po literze L – dwa pola prosto i jedno w bok lub na odwrót)

    wieża:
tak jak we współczesnych szachach klasycznych (tylko po liniach prostych, ale o dowolną ilość pól)
    
    pion:
w swoim pierwszym ruchu może poruszyć się o 2 pola
w pozostałych ruchach rusza się o 1 pole tylko do przodu
zbija tylko na skos o 1 pole
brak bicia w przelocie!
promocja (przemiana piona, który dotarł do końca szachownicy) tylko na królową


2.3. Inne

    Roszada:
brak!

3. Zasady turniejowe
3.1. Zasada "dotknięta rusza, postawiona stoi" obowiązuje. Nie ma możliwości cofania ruchów, z zastrzeżeniem punktu 2.2.
3. 2. W przypadku wykonania nielegalnego ruchu (np. wejście królem na szachowane pole lub "współczesny" ruch figurą), należy zgłosić ten fakt asystentowi sędziego lub sędziemu, cofnąć ten ruch i wykonać posunięcie prawidłowe. Cztery posunięcia nieprawidłowe oznaczają przegranie partii.
3.3. Zaszachowanie króla przeciwnika należy przeciwnikowi zasygnalizować, mówiąc "szach".
3. 4. Nagi mat:
gdy jedna ze stron starci wszystkie figury i zostaje z samym królem, automatycznie przegrywa, chyba że:
jeśli strona, której został tylko król w następnym ruchu może pozbawić przeciwnika ostatniej figury oprócz jego króla (powstałby obustronny nagi mat), jest remis
3. 5. Pat oznacza remis.
3. 6. Wieczny szach oznacza remis.
3. 7. Nie obowiązuje zasada remisu na skutek 50 ruchów bez bicia lub ruchu pionem.
3. 8. Nie obowiązuje zasada remisu na skutek trzykrotnego powtórzenia pozycji.
3. 9. Od decyzji asystenta sędziego przysługuje zawodnikowi prawo odwołania do sędziego.
3. 10. Decyzje sędziego są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.
3. 11. Zawodnik nie przestrzegający regulaminu lub nie wykonujący poleceń sędziego może zostać
 ukarany przegraniem partii i wykluczeniem z turnieju (oraz usunięciem z placu turniejowego przez służby porządkowe).

4. System rozgrywek
4.1. Turniej jest rozgrywany systemem pucharowym.
4.2. W przypadku remisu do kolejnej rundy przechodzi osoba, która grała czarnymi.
4.3. W przypadku remisu w meczu finałowym, partia jest powtarzana.

5. Nagrody
W trakcie negocjacji.

6. Pozostałe
6.1. Turniej przeznaczony jest dla rekonstruktorów. Osoba startująca musi rezydować na terenie jednej z chorągwi grunwaldzkich na terenie obozu rycerskiego (czyli musi posiadać identyfikator).
6.2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do startowania w cywilnym stroju historycznym (nie, sama bielizna nie wystarczy).
6.2. Podczas partii obowiązuje całkowity zakaz rozmów, w tym także kontaktowania się zawodników z publicznością.
6.3. Podczas partii obowiązuje zakaz jedzenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
6.4. Za ubezpieczenie zawodników na czas trwania turnieju odpowiedzialni są sami zawodnicy i/lub ich opiekunowie prawni.
6.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego oraz organizatora głównego. Od ich decyzji nie przysługuje odwołanie.Licznik odwiedzin:  8549804Fundacja Bielik INFOMAN - marketing internetowy Pomorze Zachodnie - przewodnik