Inscenizacja rozpocznie się 17 lipca 2021 r. godz 15:00, czyli za: 347 dni
 

Dla uczestników

Dowódcy Chorągwi Grunwaldzkich
Turnieje i konkursy
Regulaminy
Chorągwie
Katalog Rzemieślników
Zostań Rzemieślnikiem
Justycja polowa


Sponsor Serwisu Internetowego
Dobrodziej RR 2013 - INFOMAN

Gloria Artis dla Krzysztofa Góreckiego

Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Piękniejsza Polska

Zakończyliśmy zapisy do Podgrodzia Rzemieślników i Kupców

Z dniem 01.06.2019 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do Obozu Rzemieślników
Strona została zablokowana i zgłoszenia są nie możliwe.
Do Obozu Rzemieślników zapraszamy tylko rekonstruktorów wpisanych do „Katalogu rzemieślników” www.grunwald1410.pl/index.php?cat=151.
Jednak ostateczną gwarancją otrzymania miejsca i zgodą na uczestnictwo w Dniach Grunwaldu 2019 jest spełnienie warunków zawartych w regulaminie Obozu Rzemieślników www.grunwald1410.pl/index.php?art=10001, a szczególnie spełnienie wymogów dotyczących rekonstrukcyjnych cech oferowanego asortymentu, ubioru oraz kramu rzemieślnika lub kupca.

Weryfikacja taka, nastąpi po przyjeździe na „Pola Grunwaldu”. Rzemieślnicy i Kupcy zapoznani i świadomi wymogów zawartych w regulaminie Obozu Rzemieślników do tego momentu przybywają na własną odpowiedzialność.
Opłata Kupiecka, na miejscu, gotówką jest niemożliwa, poza zgłoszonymi wczesniej i uzgodnionymi z organizatorami wyjatkami. W związku z powyższym prosimy kupców i rzemieślników, którzy nie są wpisani do „Katalogu rzemieślników”  o nieprzyjeżdżanie  do Podgrodzia Rzemieślniczego w celu handlowym.
Może to narazić ich na kontakt z § 36 Regulaminu uczestnictwa w "Obozie Rzemieślników"
w trakcie "Dni Grunwaldu"

36. Handel bez zgłoszenia i bez opłaty kupieckiej grozi wręczeniem mandatu przez Straż gminną lub policję, a następnie wydalenie z imprezy Dni Grunwaldu lub pozostawieniem na imprezie po opłaceni dodatkowo (poza mandatem) opłaty kupieckiej.

Licznik odwiedzin:  7215090Fundacja Bielik INFOMAN - marketing internetowy Pomorze Zachodnie - przewodnik